Østfold Olje Ragnar Larsen & Sønner AS

En av distriktets eldste og største leverandører av bioprodukter, fyringsolje, diesel, bensin, smøreoljer, dieseltanker og utstyr.

Profesjonell leverandør av

Diesel, bensin, biofyringsolje, HVO og bioparafin

Østfold Olje Ragnar Larsen & Sønner er en leverandør av fyringsolje, smøreoljer og drivstoff.

Våre kunder er primært privat, gårdbrukere, transportører, entreprenører og annet næringsliv i distriktet. I tillegg har vi drivstoffpumper til båter på Engelsviken Brygge, samt moderne vaskeanlegg og drivstoffanlegg ved vårt hovedkontor i Engelsviken.

Drivstoffanlegg

Vi har flere drivstoffanlegg i distriktet, hvor vi leverer drivstoff til både næring og privat. Har du behov for bensin, diesel, HVO eller AdBlue er det bare å bruke en av våre anlegg.

Smøreoljer

For å avhjelpe den verste slitasjen og sørge for at utstyret ditt varer så lenge som mulig, er det meget viktig å smøre med riktig type olje.

Biofyringsolje

Østfold Olje leverer både Biofyringsolje og Bioparafin. I tillegg til en rekke andre tjenester relatert til oljebasert oppvarming.

Diseltanker

Vi leverer dieseltanker i størrelser fra 60 til 9000 liter. Se mer av vårt utvalg og muligheter.

Produkter for det private

Nedenfor viser noen av de forskjellige produkter og tjenester Østfold olje tilbyr sine kunder:
 • Biofyringsolje
 • Bioparafin
 • Konvertering/ombygging fra fossil til biofyringsolje eller bioparafin
 • Tankkontroll
 • Tankrengjøring for konvertering til biofyringsolje
 • Fjerning av tank og anlegg
 • Vaskeanlegg for små og store kjøretøy
 • Bensin og farget diesel til båter på bryggen i Engelsviken

Produkter for næringslivet

Nedenfor viser noen av de forskjellige produkter og tjenester Østfold olje tilbyr sine kunder:
 • Blank og farget diesel
 • Fyringsolje
 • Biofyringsolje
 • Konvertering av sentralfyr til biofyringsolje
 • Rengjøring og kontroll av tanker
 • Smøreoljer, fett og teknisk kjemiske produkter
 • Dieseltanker, pumper og utstyr
 • Drivstoffanlegg i Råde, Aremark og i Engelsvikenveien 158
 • Drivstoff til båter hos Brødrene Skogen på brygga i Engelsviken
 • Vaskeanlegg til store og små kjøretøy i Engelsvikenveien 158»