Forbud mot fyringsolje

Det er fra 01.01.2020 forbud mot oppvarming av bolig/bygning med mineralolje/fossile produkter som fyringsolje, diesel og parafin.

Forbudet gjelder ikke bruk av oljekjeler, parafinovner eller tanker. MEN, som tankeier er man ansvarlig for å kontrollere tanken etter gitte intervaller og forsikre seg om at tank og anlegg er i orden. Dersom tanken ikke er i bruk eller skal tas ut av bruk, skal den tømmes for olje og fjernes (siste setning gjelder nedgravde tanker) Det er fortsatt tillatt å installere oljekjeler til oppvarming av bolig, men man må bruke bioprodukter. Fossile produkter er fortsatt tillatt brukt til produksjon, f eks i bakerier og på fritidsbolig som ikke er tilknyttet strømnettet. Det er også tillatt til driftsbygninger i landbruket frem til 01.01.2025

Biofyringsolje er tillatt:

Biofyringsolje er en 100 % fornybar energiressurs som kommer fra raps og produseres i nærområdet. Raps har den beste sammensetningen av fettsyrer for et kaldt klima.

Ved konvertering fra fossil fyringsolje til biofyringsolje anbefaler vi at en fyringstekniker (EO-godkjent fyringstekniker) går over fyringsanlegget, eventuelt bytter dyser og slanger og er med på oppstart med biofyringsolje. Det er viktig at brenner justeres og i tillegg til rengjøring av tank, bør rørene også rengjøres. Er tanken av nyere dato, under 2 år, eller rengjort i løpet av de siste 3-4 årene, er det vanligvis helt greit å fylle biofyringsolje direkte på tanken med fossil fyringsolje.

Vi kan komme på befaring og gå over deres anlegg, da finner vi ut om f eks rørene ligger slik at de bør isoleres, befaringen koster 990,- kr eks. kjøring.

Bioparafin

Vi tilbyr nå bioparafin

Bioparafin er et fornybart 2. generasjons bioprodukt og inneholder ikke palmeolje.

Med enkle grep kan man gå over til bioparafin på sin parafinovn, både veke- og pottebrennere. Vi anbefaler bare at en servicemann bytter pakninger og går over anlegget, sjekker at det er tett osv.

Dette kan eventuelt gjøres sammen med den anbefalte årlige rengjøringen av ovnen.

Tanken/fatene trenger man ikke gjøre noe med, man kan bare fylle på bioparafin.

Spørsmål?

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg