Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål. Har du et spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt med oss.
Hva koster biofyringsolje?

Dette avhenger av sesong og tilgang, men vi sørger for at du skal ha den beste prisen.

Hva er bio parafin?

Bioparafin er miljøvennlig parafin som er lov å bruke på parafinbrennere, produktet er 2. Generasjons biodrivstoff og oppfyller den europeiske standarden EN15940, standarden for fornybar diesel. Før man går over til bioparafin bør man ha så tom tank som mulig, man bør/må også gå over anlegget og bytte alle gummipakninger, samt sjekke at alle skjøter er tette.

Hva er fyringsolje?

Fyringsolje er til bruk på sentralfyr og er ikke lov å bruke til oppvarming etter 01.01.2020. Fyringsolje likner på farget diesel, men det inneholder mer svovel og har dårligere kuldeegenskaper.

Hva blir fyringsolje brukt til?

Fyringsolje brukes til oppvarming i hus og lokaler som har sentralfyr brukes også i endel byggtørker og lakkbokser i lakkeringsverksteder, samt til annen produksjon i industrien. Driftsbygninger i landbruket er unntatt fra forbudet og kan bruke fossil fyringsolje, det samme med endel forbrenningsanlegg.

Hva brukes parafin til?

Parafin brukes stort sett til parafinovner. Fossil parafin er forbudt å bruke til oppvarming, men man kan bruke bioparafin på de fleste ovner. Hytter som ikke er tilknyttet strømnettet kan fortsatt bruke fossil parafin.

Hvor får man kjøpt parafin?

Hos noen få spesialforretninger som spesialiserer seg på drivstoff og olje, som f.eks. Østfold Olje. Vi har parafin så kunder kan hente selv på medbrakte kanner eller fat.

Hvordan fungerer drivstoffkort?

Drivstoffkort er til næringskunder og fungerer slik at man fyller og bruker kortet, så får man faktura en gang pr måned.

Les mer her

Hva er smøreoljens oppgave?

Smøreolje brukes til personbiler, store kjøretøy, landbruksmaskiner og entreprenør maskiner, samt i industrien. Smøreolje reduserer friksjon og slitasje, hindrer vanninntrengning og kan bidra til kjøling og redusert korrosjon (rust). Smøreolje er stabil overfor dekomponering og oksidasjon. Det finnes mange typer smøreoljer, med forskjellige viskositerer og bruksområder. Det finnes motoroljer, hydraulikkoljer, gearoljer, marineoljer og industrioljer, alle med sine forskjellige virkeområder.

Hva er forskjellen på blank og farget diesel?

Blank diesel er myntet på personbiler, lastebiler og busser som kjører på offentlig vei, da disse er belastet med en veibruksavgift, og koster dermed noe mer en farget diesel.

Farget diesel har ikke denne avgiften, og er ment brukt på maskiner som ikke normalt brukes på offentlig vei, som traktorer, skurtreskere, gravemaskiner, bulldosere, båter o.l.

Feil fylling av diesel er ikke farlig for motoren, men avgiftsfri (farget) diesel på kjøretøy som normalt skal ha avgiftsbelagt (blank) diesel vil utløse en avgift/bot ved en evt. kontroll.

Hva koster det å bygge om oljetanken?

Å rengjøre oljetanken koster (avhengig av størrelsen på tanken) ca 10000 kroner for en 1200 liters tank (inkludert trykkprøving), eventuell graving og fjerning av forurenset masse (det som suges opp fra tanken) kommer i tillegg. Bortkjøring av tank er ikke inkludert, og dersom fylle/luftesett må byttes kommer dette også i tillegg. Ombygging av brenner koster ca 5500 kroner, en del brennere kan bygges om til biofyrisolje-bruk. Noen brennere egner seg ikke til å bygge om til bio, da anbefales man å installere ny brenner.

Hvordan omgjør man en oljefyr til biofyring?

Vi anbefaler en tankrengjøring for å fjerne påleiringer i tanken fra den fossile oljen, så bytter eller bygger en servicetekniker om brenneren til bruk av bio, han/hun bytter også eventuelle gummislanger, samt justerer luftinntaket så det blir riktig forbrenning. Noen brennere egner seg ikke til å bygge om til å bruke biofyringsolje, man kan da installere ny brenner.

Hvilke typer biofyringsolje finnes til bruk i sentralfyr?
  • Biocaleo er den ene typen biofyringsolje. Den er laget av raps og oppfyller kravene til EN 14214 som er den europeiske standarden for biodiesel, biocaleo produseres i Fredrikstad.
  • HVO er syntetisk basert, fremstilt ved hydrogenisering og oppfyller kravene til EN15940 som er den europeiske standarden for fornybar diesel. HVO har lang holdbarhet og har høyere virkningsgrad enn biocaleo.